Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü

MAAŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Genel İşler

 1. İdari ve Akademik Personel maaşlarının oluşum ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 2. Üniversitemiz personelinin promosyon ücretlerinin ödenmesi,

 3. Kurum içi veya dışı naklen, açıktan atamalarda Bireysel Otomatik Katılım Sistemi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 4. Üniversitemiz personelinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu doğrultusunda sendika üyelik, çekilme, ilan işlemlerinin ve sendikalara yazışmaları vb. işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 5. Üniversitemiz personelinin icra, nafaka, kişi borcu, lojman, rapor, disiplin cezası gibi kesintilerinin ve yazışmalarının gerçekleştirilmesi,

 6. Kurumumuzdan ayrılan personellerin evraklarının düzenlenmesi (nakil bildirimi, borçlandırma oluru vb.),

 7. Program üzerinden yapılamayan manuel işlem bordrolarının oluşturulması,

 8. Akademik Teşvik Ödeneği alan personelin takibi ve programa işlenmesi,

 9. Döner Sermaye, Yönetici Katkı Payı ve Katkı Payı ödemelerinden doğan matrahların maaş programına aktarılmasını sağlamak,

 10. Vekalet ücretlerinin ödenmesini gerçekleştirme,

 11. Kurumsal, münferit ödeme işlemlerinde ilgili belgelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslimi, banka aktarım işlemlerinde Başkanlık ve ilgili banka ile mutabakatın sağlanması,

 12. Personellerin mali özlük hakları ile ilgili yazışmalarının yapılması,

Daire Başkanlıklarıyla İlgili Yapılan İşler

 1. Emekli Keseneklerinin SGK Kesenek Bilgi Sisteminden bildirimlerinin gönderilmesi,

 2. Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıklarının Ek ders ücretlerinin ödenmesi,

 3. Rektörlüğe bağlı yabancı uyruklu, sözleşmeli personelin maaşlarının ödenmesi,

 4. Giyecek yardımı vb. sosyal hakların ödenmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Murat ERDEM 0 242 310 1634 muraterdem@akdeniz.edu.tr
Tekniker Mehmet GÜZEL 0 242 310 1612 mehmetguzel@akdeniz.edu.tr
Memur Seyithan Siraç ÜREN 0 242 310 1674 seyithansirac@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Zeynep TÜRKER 0 242 310 1650 zeynepkarpuz@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Tuğba KESKİN DOĞRU 0 242 310 1651 tugbakeskin@akdeniz.edu.tr

 

Kalite Kontrol Temsilcisi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Tekniker Mehmet GÜZEL 0 242 310 1612 mehmetguzel@akdeniz.edu.tr
Eklenme tarihi :4.11.2022 13:54:15
Son güncelleme : 28.02.2023 09:39:19