Akademik Görevlendirme ve Evrak Kayıt Şube Müdürlüğü

PERSONELİMİZ

UNVANI Adı-Soyadı İletişim Bilgileri e-mail Adresi
Şube Müdürü V. Alev GÜNDOĞMUŞ 0 242 310 15 51 alevdisey@akdeniz.edu.tr
Tekniker Sündüz ÇAKMANUS 0 242 310 15 13 scakmanus@akdeniz.edu.tr 
Öğretmen Gül TEPE 0 242 310 15 17 gultepe@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Zeynep TÜRKER 0 242 227 4400 Dahili: 2804 zeynepkarpuz@akdeniz.edu.tr
Büro Personeli Fatih PARLAKAY 0 242 227 44 00 Dahili: 2842 fparlakay@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Volkan ARICAN 0 242 310 66 46 volkanarican@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Ayhan KÜÇÜKŞAHİN 0 242 227 44 00 Dahili: 2841 akucuksahin@akdeniz.edu.tr
Büro Personeli Ayşe BAYEN 0 242 227 44 00 Dahili: 1546 aysecorumlu@akdeniz.edu.tr
Büro Personeli Döndü SARIÇAM 0 242 310 15 49 dsaricam@akdeniz.edu.tr
Sürekli İşçi Şerife COŞKUN Dahili: 2601
Sürekli İşçi Hatice TEKKANAT Dahili: 2601

 

 

AKADEMİK GÖREVLENDİRME VE EVRAK KAYIT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREV LİSTESİ

AKADEMİK GÖREVLENDİRME İLE İLGİLİ İŞLEMLER

-Yurtiçi Görevlendirmeler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun; 36., 37., 38., 39., ve 58. maddeleri)

-Yurtdışı Görevlendirmeler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi)

-Kısa Süreli Görevlendirmeler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi)

-Uzun Süreli Görevlendirmeler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi)

-Kurumiçi Görevlendirmeler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi)

-Kurumdışı Görevlendirmeler (4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili görevlendirmeler)

AKADEMİK İZİN İŞLEMLERİ

-Yurtdışı İzin

-Yurtiçi İzin

-Sağlık İzni

-Refakat İzni

-Şua İzni

-Babalık İzni

-Evlilik İzni

-Mazeret İzni

-Vefat İzni

DERS GÖREVLENDİRMELERİ

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/a maddesi

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/b maddesi

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/c maddesi

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/d maddesi

UZMANLIK EĞİTİMİ; Yabancı Uyruklular ile Kadrosu Sağlık Bakanlığında personel işlemleri

-Tıpta Uzmanlık (TUS, YTUS)

-Dişte Uzmanlık (DUS, YDUS)

-Sağlık Bakanlığı ile ilgili yazışmalar

 

UZMANLIK TESCİL İŞLEMLERİ

-Ana Dal Uzmanlık Sınavı

-Yan Dal Uzmanlık Sınavı

 

KURUM DIŞINDAN GELEN ÇEŞİTLİ YAZIŞMALARI İLGİLİ BİRİMLERE ÜST YAZI İLE DAĞITIM YAPMAK

 

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 34. MADDESİ İLE YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Yabancı Uyruklu Personel İlk Defa Çalıştırılacak ise aşağıdaki belgelerin düzenlenmesi gerekir.

* Birim Yönetim Kurulu Kararı

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

* Pasaport Fotokopisi

2 Adet Fotoğraf 

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

* Komisyon Raporu

* Diploma Örnekleri ve Onaylı Tercümesi

* Açık kimlik

* Vize Talep Formu

* İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Tablo

 

Yabancı Uyruklu Personelin Görev Süresi Uzatılacak ise aşağıdaki belgelerin düzenlenmesi gerekir.

* Birim Yönetim Kurulu Kararı

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

* Pasaport Fotokopisi

* Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

* Komisyon Raporu

 

Yabancı Uyruklu Personelin Unvan değişikliği talebinde ise aşağıdaki belgelerin düzenlenmesi gerekir.

* Birim Yönetim Kurulu Kararı

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

* Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

* Komisyon Raporu

* Diploma/Unvan Belgesi Örnekleri ve Onaylı Tercümesi

 

MESAİ DIŞI ÇALIŞMA İŞ VE İŞLEMLERİ (ÖZEL HASTANE)

1416 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

GÖREV YERİ BELGESİ (İLGİLİ MAKAMA)

-Çalışan Akademik Personel

-Ayrılan Akademik Personel

-Emekli Akademik Personel

DOÇENTLİK İLE İLGİLİ İŞLEMLER

-Jüri Üyeliği Görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalar

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 30. MADDESİ İLE YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ OLARAK  ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 39. MADDESİ İLE YURTDIŞINA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ AYLIK OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ

GİDERLERİ REKTÖRLÜK BÜTÇESİNDEN KARŞILANARAK GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİSYENLERİN OLUR VE YÖNETİM KURULU YAZIŞMALARI

MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI / GÖZLEMCİ HEKİM YAZIŞMALARI

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

SİGORTALI HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

– SGK ile yazışma

– Hizmet süresi hesaplama

  

GELEN EVRAK TAKİBİ VE EVRAKLARIN BİRİMLERE DAĞITIMI

-Evrakların Genel Evrak Bürosundan Getirilmesi

-Gelen Evrakların Şube Müdürlüklerine Ayrılması

-Şube Müdürünün Kontrolünden Geçirilmesi

ARŞİVLENECEK EVRAKLARIN HAZIRLANIŞI VE ARŞİVE TAKILMASI

-Bürolardan Getirilen Arşivlik Evrakların Ayrıştırılması ve Sicil Numaralarının Verilmesi

-Evrakların Özlük Dosyalarına Takılması

PASAPORT FORMU DÜZENLENMESİ VE İMZALANMA AŞAMASI TAKİBİ

-Pasaport Formunun Düzenlenip İmzaya Sunulması

-Pasaportun Üst Makamdaki İmzasının Takibi

-Pasaportun Teslim Edilmesi

-Teslim Edilen Pasaportlara Ait Listelerin Aylık İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Bildirilmesi

 

TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ, MALZEME TALEBİ VE KONTROLÜ

-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından Malzeme İstemi Yapılması

-Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmesi

-Malzeme Taleplerinin Hazırlanması

-Talep Edilen Malzemenin Teslim Alınması ve Dağıtılması

 

KURUM DIŞINDAN GELEN ÖZLÜK DOSYASI TESLİM ALINMASI VE YAZIŞMA YAPILMASI

-Gelen Evraktan Özlük Dosyasının Alınması

-Alınan Dosyanın Yeni Yönetmeliğe Göre Hazırlanması

-Özlük Dosyasının İncelenmesi ve Teslim Alma Yazısının Yazılması

 

KURUM DIŞINA GİDEN ÖZLÜK DOSYASI GÖNDERİMİ VE YAZIŞMA YAPILMASI

-İlgili bürolardan gidecek dosyanın ayrılış yazısının alınması

-Özlük dosyasının arşivden çıkarılıp eksiklerini tamamlanması

-Özlük dosyasının yazısının yazılması ve paketlenmesi

-Sistemden alınan resmi yazıyla birlikte postalanmak üzere genel evrak birimine bırakılması

ÖZLÜK DOSYALARININ AÇILIP YENİ SİSTEMDE HAZIRLANMASI

-Arşivden özlük dosyasının alınması

-Yeni yönetmeliğe uygun şekilde 8 bölüme ayırma işleminin yapılması

-Yıpranan evrakların düzeltilmesi ve dosyanın hazırlanıp tekrar arşive bırakılması

 

PERSONEL KİMLİK KARTLARININ BASIMI VE TESLİM EDİLMESİ  

-Kimlik Kartı Basım Taleplerinin Alınması

-Değişiklik Yapılması Gereken Bilgilerin Düzenlenmesi

-Kimlik Kartının Basılması ve Sisteme Dahil Edilmesi

-Kimlik Kartlarının Zimmete Alınarak Kişilere Teslim Edilmesi

 

BÜROLARA ÖZLÜK DOSYASI VERİLMESİ VE BUNLARIN TAKİBİ  

-İlgili Bürolardan İstenilen Özlük Dosyalarının Teslim Edilmesi

-Verilen Özlük Dosyalarının Kayıt Edilmesi

-İşlemi Biten Özlük Dosyalarının Bürolardan Alınarak Arşive Getirilmesi

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINDAKİ BÜTÜN BİRİMLERE DESTEK VERİLME İŞLEMİ

-Daire Başkanlığına Bağlı Bütün Birimlerin Malzeme İstekleri ve Destek Hizmetleri İşleminin Yerine Getirilmesi

 

ESER DOSYALARININ TESLİM ALINMASI VE ARŞİVLENMESİ

-Eser Dosyaları İlgili Birimden Teslim Alınır

-Gerekli Listeleme Yapılır

-Eser Dosyası Arşivine Götürülür

-Gerekli Olduğunda Alınır ve ilgili Büroya Verilir.

Eklenme tarihi :2.11.2022 14:44:37
Son güncelleme : 19.12.2023 12:53:39