FORMLAR

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu İçin TIKLAYINIZ

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu İçin TIKLAYINIZ

Not: 02.04.2018 tarihinde itibaren Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Yeni talep formlarımızda “Fotoğraf Alanı” bulunmamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: Döndü SARIÇAM - 0 242 310 1549 - dsaricam@akdeniz.edu.tr

--------------------------------------------------------------------

EMEKLİLİK İLE İLGİLİ DOLDURULMASI GEREKLİ DİLEKÇELER

Emeklilik Talep Dilekçesi

Emeklilik Banka Talep Dilekçesi

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
ÖĞRETİM ELEMANI İLANLARINDA KULLANILACAK BAŞVURU FORMU ÖRNEKLERİ:

Profesör Kadrosu İçin Başvuru Formu

Doçent Kadrosu İçin Başvuru Formu

Dr. Öğr. Üyesi Kadrosu İçin Başvuru Formu

Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi)  Kadrosu için Başvuru Formu

--------------------------------------------------------------------

Görev Belgesi Talep Dilekçesi-ÇALIŞAN

Kurumumuzda Daha Önce Çalışıldığına Dair Görev Belgesi Talep Dilekçesi-AYRILMIŞ

Doçentlik Sınavı Sözlü Sınav/Eser İnceleme Aşaması Jüri Raporu Zarf Tutanağı

Hizmet Sözleşmesi (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca)

Geçici Görevlendirme Dilekçesi için TIKLAYINIZ(İdari Personel İçin)        Ek-1 Geçici Görevlendirme Formu için TIKLAYINIZ

NETİKET Özlük İşleri Web Otomasyonu YETKİ FORMU

İlişik Kesme Belgesi

Yurtiçinde Görev. Kamu Pers. Mah. Yük. Senedi Ve Mut. İmzalı Müt. Kef. Senedi

Yurtdışına Gönd. Kamu Pers. Mahsus Yük. Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

Yurtiçi Yab.Dil Eğit. Gönd. Kamu Pers. Mahsus Yük. Senedi Ve Muteb. İmzalı Mütes. Kef. Senedi

Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu(A-B)

Mal Bildirim Beyannamesi

Personel Kimlik Kartı İstem Formu

Personel Nakil Bildirimi Formu

Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

Aday Memur Yemin Belgesi

Görev Süresi Uzatılacak (Yeniden Atanacak)Akademik Personel İçin Kişisel Faaliyet Raporu İçin Tıklayınız.

Görev Süresi Uzatma Aşamaları Eki İçin Tıklayınız

Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi

Atama Başvuruları İçin Ek Bilgi Formu (Dilekçe Değildir. Başvurularda Dilekçeye Ek Bilgi Amaçlı Formdur)

Aile Yardım Bildirimi Formu 

Aile Durumu Bildirimi Formu

-------------------------------------------------------------------

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN FORMLAR :

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Bilgi Formu

Açık Kimlik Formu

Vize Talep Formu

İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Bilgilerini Gösterir Tablo

Eklenme tarihi :1.11.2022 16:09:06
Son güncelleme : 12.02.2024 11:25:30