Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-posta
Şube Müdürü Ümmet YEŞİL Dahili: 6645 ummetyesil@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Durmuş DURMAZ Dahili: 2802 durmusdurmaz@akdeniz.edu.tr
 

Her Türlü Görüş, Öneri Ve Sorularınız İçin E-Posta Adresimiz : hizmeticiegitim@akdeniz.edu.tr

DÜZENLENEN EĞİTİMLER
TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VE TEMEL YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ

Üniversitemiz Hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14.00 – 17.00 saatleri arasında Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda "Temel Afet Bilinci Eğitimi" ve "Temel Yangın Söndürme Eğitimi" konulu seminer düzenlenmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından Eğitici olarak katılan Afet Koordinasyon Şube Müdürü Şahap Engin DENİZ ve Eğitim Birim Sorumlusu Veliddin ALP’e, İtfaiye Eğitmeni Sümeyra ERGEN ve Azime CİNDORUK'a TEŞEKKÜR EDERİZ. 

Eğitim Süresi Toplam 3 saattir.

Eğitime 133 personelimiz katılmıştır. RESİMLER İÇİN: 1-TIKLAYINIZ       2-TIKLAYINIZ       3-TIKLAYINIZ     

 

MAAŞ İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Hizmetiçi Eğitim çerçevesinde birimlerimizde maaş işlemlerini yapan 19 birimin personelinin katılımıyla 3 Mart 2023 Cuma günü 10.00-11.45 14.00-16.30 saatleri arasında Rektörlük Binası 5. Kat Hizmetiçi Eğitim Seminer Salonunda Maaş Tahakkuk Şube Müdürü Murat ERDEM tarafından maaş işlemleri ve işleyiş ile ilgili eğitim düzenlenmiştir.  Eğitim süresi 4 saat 15 dakikadır. Eğitime katılan personel sayısı 29'dur.

EĞİTİM PROGRAMI İçin Tıklayınız

Eğitim Anketini doldurmak için TIKLAYINIZ

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİMİ
Üniversitemiz Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinde görev yapan personelin katılımıyla 26-28 Eylül 2022 tarihleri arasında Rektörlük Binası 5. Kat Hizmetiçi Eğitim Seminer ve İletişim Fakültesi Konferan Salonunda Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürü V. Nükhet TOSUN tarafından 2 (iki) saat süreli "Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi" konulu hizmetiçi eğitim düzenlenmiştir. Eğitime 292 personelimiz katılmıştır.
 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında; 657 sayılı Yasa’nın 4/D maddesi uyarınca görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda görev yapan personele, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi  İşyeri Hekimi Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY tarafından 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde 09.00-11.00 saatleri arasında Üniversitemiz Atatürk Konferans Salonunda ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ yenileme eğitimi verilmiştir. 

 2021 YILI ORYANTASYON EĞİTİMİ
Üniversitemiz 2021 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde görev yapan personelin katılımıyla 17 Aralık 2021 Cuma günü 09.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında Başkanlığımız Hizmetiçi Eğitim Toplantı Odasında  “2021 Yılı Oryantasyon Eğitimi” düzenlenmiştir. 

 2021 YILI ADAY MEMUR TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİMİ
Üniversitemiz 2021 yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti kapsamında, Üniversitemizde görev yapan aday memurlara 657 sayılı Yasa’nın 55’inci maddesi ve 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri gereğince Aday Memur Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitimi 04 Ekim 2021 – 23 Kasım 2021 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı (https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden çevrim içi olarak verilmiştir.
ADAY MEMUR LİSTESİ İçin Tıklayınız
EĞİTİM PROGRAMI İçin Tıklayınız
ADAY MEMUR EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU İçin Tıklayınız

UZAKTAN EĞİTİM KAPISINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Sisteme uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden, e-devlet ile giriş seçeneği kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmaktadır.)

ÖNEMLİ UYARI: Zorunlu sebepler hariç aday memurların eğitimlere katılması mecburidir. Aday memurların Eğitim Programı çerçevesince derslere katılıp katılmadığı Personel Daire Başkanlığı tarafından takip edilecek ve raporlanacaktır.

Her Türlü Görüş, Öneri Ve Sorularınız İçin E-Posta Adresimiz : hizmeticiegitim@akdeniz.edu.tr
İletişim Telefon No: 310 2802

NOT-1: Eğitim Programında olabilecek muhtemel değişiklikler ile ayrıntılı bilgi personelimize, http://personel.akdeniz.edu.tr/hizmetici-egitimkoordinatorlugu/ web adresimizden duyurulacaktır.
ADAY MEMUR TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YILI ADAY MEMUR TEMEL - HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI ÖRNEK SORULARI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: SORULAR
Gizlilik Ve Gizliliğin Önemi: SORULAR-1SORULAR-2
Haberleşme (İletişim): SORULAR
Halkla İlişkiler: SORULAR
T.C. Anayasası: SORULAR
Genel Olarak Devlet Teşkilatı: SORULAR
Türkçe Dil Bilgisi Kuralları: SORULAR
Milli Güvenlik Bilgileri: SORULAR
İnsan Hakları: SORULAR
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu: 100 SORUDA 657     SORULAR
Resmî Yazışma Usul ve Esasları-Yazışma ve Dosyalama Usulleri: SORULAR
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri: SORULAR
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu: SORULAR
Yükseköğretim Teşkilatına İlişkin Esaslar: SORULAR
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: SORULAR
Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri: SORULAR
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol. Kanunu: GÜNCEL SORULAR - SORULAR 1 - SORULAR 2
6245 sayılı Harcırah Kanunu: GÜNCEL SORULAR - SORULAR 1
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi: SORULAR

 YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ VE TATBİKATI
Başkanlığımız kadrosunda olup farklı birimlerde 657 sayılı Yasa’nın 4/D maddesi kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapan personelin katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi önünde 06.10.2021 tarihinde saat 14.00’da Rektörlüğümüz İş Güvenliği Uzmanı Fikri BİLİR tarafından 2 saat süreli Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE MEVZUATI EĞİTİMİ
Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerine “4. Sınıf Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması dersi kapsamında” 10 Şubat 2020 Pazartesi 10.30-12.00 saatleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü kadrosunda görev yapan Hizmetiçi Eğitim Koordinatörü Ümmet YEŞİL tarafından “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mevzuatı” hakkında hizmetiçi eğitim verilmiştir. Personel Daire Başkanlığı olarak eğitime katılan tüm öğrencilerimize ve bu eğitimin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğr. Gör. Kadriye AYDEMİR’e TEŞEKKÜR EDERİZ. 

KELİME-İŞLEMCİ YAZILIMI VE ELEKTRONİK TABLOLAMA YAZILIMI EĞİTİMİ:
2019 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde idari personele yönelik Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından 13 Eylül 2019 Cuma günü "Kelime-İşlemci yazılımı" ve 20 Eylül 2019 Cuma günü "Elektronik Tablolama Yazılımı" konulu eğitim düzenlenmiştir. Öğr. Gör. Dr. Güray TONGUÇ, Öğr. Gör. Ramazan UYAR, Öğr. Gör. Şahin AKBUNAR ve Öğr. Gör. Evren SEZGİN’e Personel Daire Başkanlığı Olarak TEŞEKKÜR EDERİZ

2019 YILI ORYANTASYON EĞİTİMİ İLE ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM VE HAZIRLAYICI EĞİTİM:
Üniversitemiz 2019 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde görev yapan tüm personelin katılımına açık olan, aday memurların ve 15/11/2018 sonrası Üniversitemizde göreve başlayan personelin katılımının zorunlu olduğu 2019 Yılı Oryantasyon Eğitimi ile Aday Memur Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim 15 Mayıs - 20 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenmiştir; Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavı ise 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yapılmıştır.

ADRASAN HİZMETİÇİ EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI:
Üniversitemiz 2019 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde Üniversitemizde görev yapan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, İç Denetçiler, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı Yardımcıları, Hizmetiçi Eğitim Koordinatörü, Fakülte Sekreterleri, Yüksekokul Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri, Şube Müdürlerinin katılımıyla 16-17 Mart 2019 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı tarafından Adrasan/Kumluca'da bulunan Avrupa - Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisinde "Hizmetiçi Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlenmiştir.

YÜKSEKÖĞRETİMDE PERSONEL İŞLERİ: MEVZUAT-UYGULAMA-BİRLİKTELİK" EĞİTİMİ:
Üniversitemizin ev sahipliğinde 19-23 Nisan 2018 tarihleri arasında Yükseköğretimde Yapılan Yenilikler, Sürdürülen İşlemler ile ilgili olarak "7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ve "Yükseköğretimde Personel İşleri: Mevzuat-Uygulama-Birliktelik" konulu üçüncüsü düzenlenen bir toplantı Alanya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantımıza katılan Üniversitelerimizin değerli çalışanlarına ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Ali DOĞAN, Adem GÜDÜK ve Ahmet Nuri POLAT'a Üniversitemiz adına TEŞEKKÜRLERİMİZİ sunarız. Eğitim Süresi Toplam 8 saat 30 dakikadır.

İDARECİLERE YÖNELİK HİZMETİÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ADRASAN EĞİTİMİ:
Üniversitemiz 2018 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde,  Üniversitemizde görev yapan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri,  Daire Başkanı Yardımcıları, Hizmetiçi Eğitim Koordinatörü,  Fakülte Sekreterleri, Yüksekokul Sekreterleri, Enstitü Sekreterlerine yönelik olarak 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde  Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı tarafından Adrasan/Kumluca'da bulunan Avrupa - Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisinde Eğitim Programı doğrultusunda  "Hizmetiçi Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlenmiştir.Personel Daire Başkanlığı olarak Eğitici olarak İç Denetçi Cevdet ALKIŞ'a ve Hukuk Müşaviri Filiz OLUR'a TEŞEKKÜR EDERİZ. Eğitim Süresi Toplam 7 saattir.

ETKİLİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI EĞİTİMİ:
Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde "Etkili Sosyal Medya Kullanımı" konulu hizmetiçi eğitim, Üniversitemiz birimlerinde görev yapan personelin katılımıyla 19 Nisan 2018 Perşembe günü Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu'nda saat 14.30 - 17.30  saatleri arasında düzenlenmiştir.  Eğitime Katılan Tüm Personelimize ve Sunumu Gerçekleştiren Üniversitemiz personeli Öğr. Gör. Hakan KARACA'ya Personel Daire Başkanlığı Olarak TEŞEKKÜR EDERİZEğitim Süresi Toplam 3 saattir.

NETİKET ÜNİVERSİTE ÖZLÜK İŞLERİ WEB OTOMASYONU EĞİTİMİ-03/05/2018:
"Netiket Üniversite Özlük İşleri Web Otomasyonu" uygulamasının Üniversitemiz birimlerinin kullanımına açılması işlemine yönelik olarak 03/05/2018 Perşembe günü saat 13.30-15.00 saatleri arasında Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda; Fakülte Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri ve Yüksekokul Sekreterleri, Daire Başkanları ve özlük işlerini yürüten diğer personele yönelik olarak Netiket Web Otomasyonu Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim Süresi Toplam 1 saat 30 dakikadır.

NETİKET ÜNİVERSİTE ÖZLÜK İŞLERİ WEB OTOMASYONU EĞİTİMİ-24/07/2018:
Üniversitemiz personel otomasyon sistemi olan "Netiket Üniversite Özlük İşleri Web Otomasyonu" uygulamasının daha etkin, verimli ve doğru kullanılabilmesi için 24/07/2018 Salı günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında Rektörlük Binası 5. Kat Toplantı Salonu'nda Netiket Programı kullanan personele yönelik olarak İdari Personel Şube Müdürü Ümmet YEŞİL tarafından hizmetiçi eğitim düzenlenmiştir. Eğitim Süresi Toplam 2 saattir.

TEMEL DİKSİYON EĞİTİMİ:
Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde "Temel Diksiyon Eğitimi" konulu hizmetiçi eğitim, Üniversitemiz birimlerinde görev yapan personelin katılımıyla 25 Ekim 2018 Perşembe günü Enstitüler Binası 3. Kat Konferans Salonu'nda saat 14.00 - 17.00  saatleri arasında düzenlenmiştir. Eğitime Katılan Tüm Personelimize ve Sunumu Gerçekleştiren Üniversitemiz personeli Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL'a Personel Daire Başkanlığı Olarak TEŞEKKÜR EDERİZEğitim Süresi Toplam 3 saattir.

2018 YILI ORYANTASYON EĞİTİMİ:
01/01/2018 tarihinden sonra Üniversitemize açıktan atanarak veya kurum dışından naklen gelerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında biriminizde çalışmaya başlayan idari personele yönelik olarak 2018 yılı Hizmetiçi Eğitim Planı dahilinde 15/11/2018 Perşembe günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Rektörlük Binası 5. Kat Toplantı Salonu'nda "Kamu Personeli Oryantasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. Eğitim Süresi Toplam 5 saattir.
02.11.2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” ile ilgili 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 09.30’da Akademik Atama Şube Müdürü Yusuf Ziya ŞAHİN tarafından Turizm Fakültesi Nuri Özaltın Konferans Salonunda Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterleri ve ilgili personel ile hizmetiçi eğitim kapsamında toplantı yapılmıştır.

BİLİNÇALTI YÖNETİMİ (NLP) EĞİTİMİ:
2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde "Bilinçaltı Yönetimi (NLP) Eğitimi" konulu hizmetiçi eğitim, Üniversitemiz birimlerinde görev yapan tüm personelin katılımıyla 18 Mayıs 2017 Perşembe günü Enstitüler Binası 3. Kat Konferans Salonu'nda düzenlenmiştir. Eğitime Katılan Tüm Personelimize ve Sunumu Gerçekleştiren Üniversitemiz personeli Mimar Belma GİRMEN’e Personel Daire Başkanlığı Olarak TEŞEKKÜR EDERİZ.

ÖFKE YÖNETİMİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI:
2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde "Öfke Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma Yolları" konulu hizmetiçi eğitim, Üniversitemiz birimlerinde görev yapan tüm personelin katılımıyla 26 Mayıs 2017 Cuma günü Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu'nda düzenlenmiştir.  Eğitime Katılan Tüm Personelimize ve Sunumu Gerçekleştiren Üniversitemiz personeli Yrd. Doç. Dr. Nurettin Mert BATU'ya Personel Daire Başkanlığı Olarak TEŞEKKÜR EDERİZ.

TIP FAKÜLTESİ BİLİNÇALTI YÖNETİMİ (NLP) EĞİTİMİ:
2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde “Bilinçaltı Yönetimi (NLP) Eğitimi” konulu hizmetiçi eğitim, Üniversitemiz Tıp Fakültesinde görev yapan idari personelin katılımıyla 13 Haziran 2017 Salı günü Tıp Fakültesi Eğitim Salonu’nda düzenlenmiştir.  Eğitime Katılan Tüm Personelimize ve Sunumu Gerçekleştiren Üniversitemiz personeli Mimar Belma GİRMEN’e Personel Daire Başkanlığı Olarak TEŞEKKÜR EDERİZ.

PROTOKOL KURALLARI VE HİTABET EĞİTİMİ:
Üniversitemiz 2017 yılı Hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde görev yapan tüm personelin katılımıyla 11 Temmuz 2017 Salı günü Üniversitemiz Turizm Fakültesi Nuri Özaltın Konferans Salonunda "Protokol Kuralları ve Hitabet Eğitimi" konulu hizmetiçi eğitim düzenlenmiştir. Eğitime Katılan Tüm Personelimize ve Sunumu Gerçekleştiren Üniversitemiz personeli Yrd. Doç. Dr. İsmail Ayşad GÜDEKLİ’ye Personel Daire Başkanlığı Olarak TEŞEKKÜR EDERİZ.

2017 YILI ORYANTASYON EĞİTİMİ:
Üniversitemizin tüm birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olan, 01/01/2016 sonrasında açıktan atanarak veya kurum dışından Üniversitemize naklen gelerek biriminizde çalışmaya başlayan (aday memur statüsü dışındaki) idari personele yönelik olarak 2017 yılı Hizmetiçi Eğitim Planı dahilinde "Kamu Personeli Oryantasyon Eğitimi"nin ilk etabı 07 Haziran 2017 Çarşamba günü Saat 14:00'da Turizm Fakültesi Nuri Özaltın Konferans Salonunda, 2. ve 3. etapları ise 14 Haziran 2017 Çarşamba ve 15 Haziran 2017 Perşembe günleri 13.30-16.30 saatleri arasında Rektörlük Binası 5. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleşmiştir.

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME EĞİTİMİ:
Üniversitemiz 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı Çerçevesinde, Akademik Ve İdari Personelin Yoğun Katılımıyla “Yangın Önleme Ve Söndürme Eğitimi” Konulu Hizmetiçi Eğitim Semineri 09 Haziran 2014 Pazartesi Günü 13.30-17.00 Saatleri Arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu’nda düzenlenmiştir. Eğitime Katılan Tüm Personelimize Ve Sunumu Gerçekleştiren Sivil Savunma Uzmanı Halim BAYAR'a Personel Daire Başkanlığı Olarak TEŞEKKÜR EDERİZ.

Eklenme tarihi :1.11.2022 16:12:02
Son güncelleme : 11.05.2023 16:49:18