Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Yıllık İzin Formu

Yıllık İzin Formu için tıklayınız.

GENEL YILLIK İZİN FORMU DOLDURMA ESASLARI

A)Formun Doldurulmasi :

BÖLÜM 1: Izin basvuru dilekçesinin doldurulmasi

Formda yer alan …………………..bölümüne, birimin adi yazilacaktir. Örnek : TIP FAKÜLTESI DEKANLIGI, ANTALYA SAGLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜGÜ, FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ MÜDÜRLÜGÜ, ÖGRENCI ISLERI DAIRE BASKANLIGI vb.

BÖLÜM 2:

a)Izin basvuru dilekçesinin doldurulmasi

1- Formda yer alan “………………….MAKAMINA” bölümüne, izne ayrilacak personelin dilekçesini verdigi birim yazilacaktir. Örnek : DEKANLIK MAKAMINA, MÜDÜRLÜK MAKAMINA, Genel Sekreterlige bagli birimler GENEL SEKRETERLIK MAKAMINA vb.

2- “ .. / . . /200 . . tarihinden itibaren …..(………..) gün süre ile mazeret izni/yillik izin kullanmak istiyorum.” satirinda kullanilacak iznin baslangiç tarihi ve süresi doldurulacak, iznin türü belirlenerek uygun olmayan kismin üzeri çizilecektir.

 1. a) Izin basvuru dilekçesinde;
 2. b) Izne ayrilacagi tarih, kullanmak istedigi izin süresi ve türü, dilekçe tarihi,
 3. c) Izni kullanacagi adresi,
 4. d) Adi Soyadi, Unvani, Birimi, Sicil No,

Bölüm 3’de yer alan “VEKALET DURUMU”’nda; izne ayrilacak personelin görevi itibariyle izinli bulundugu süre içerisinde bu göreve vekalet edecek personelin Adi Soyadi, Unvani, Birimi, Sicil No’su, mutlaka dolduracak ve imzalayacaktir.

Vekalet edecek personel farkli bir birimden ise, ilgili birime de formun bir nüshasi gönderilir.

b)Izin isteminin uygun görülmesi

Izne ayrilacak personelin izin istemi, birim amiri tarafindan “IZNE AYRILMASINDA SAKINCA YOKTUR” bölümü doldurularak onaylanir ve dilekçe birim evrak servisince kayda alinir.

BÖLÜM 3: Izin durumu bilgilerinin islenmesi

Izin isteminde bulunan personelin özlük islemlerinin yapildigi birimde izin durumu bilgileri kontrol edilecek ve gerekli bilgiler doldurulacaktir.

 1. a) Izin Türü: Mazeret, yillik olarak belirtilip, “Yillik” izinli ise;
 2. b) 200.. Yili Izni: Izni kullandigi tarih itibariyle bir önceki yildan kalan izni;
 3. c) 200.. Yili Izni: Izni kullandigi tarih itibariyle o yildaki izni;
 4. d) Istenen Süre : Ilgilinin dilekçesinde belirttigi süre,
 5. e) Kalan Izin : Izni kullandigi tarih itibariyle bir önceki yildan kalan izni ile o yildaki izni toplamindan; kullanilan izin süresi kalani, yazilir

Bu bölümde yer alan “Vekalet Durumu”, dilekçe yazilirken ilgili personel tarafindan doldurulacaktir.

BÖLÜM 4: Iznin onaylanmasi

 1. a) Formda yer alan “………………….MAKAMINA” bölümüne, izne ayrilacak personelin iznini onaylayacak makam yazilir. Örnek : DEKANLIK MAKAMINA, MÜDÜRLÜK MAKAMINA, Genel Sekreterlige bagli birimler için GENEL SEKRETERLIK MAKAMINA vb.
 1. b) “Yukarida adi geçen personelin …./…./…… tarihinden itibaren …….(………………..) gün süre ile izinli sayilmasi ve ………………………………..’nin görevine vekalet etmesini olurlariniza arz ve teklif ederim.” satirinda yer alan izin baslangiç tarihi, izin süresi yaziyla ve rakamla yazilacak; varsa yerine vekalet edecek personelin unvani, adi ve soyadi yazilacaktir. Vekaleti gerektirmeyen görevlerde ise “ve ……………..’nin görevine vekalet etmesi” bölümü çizilecek veya silinecektir.

Izin formu onaylanirken; Fakültelerde; Fakülte Sekreteri arz eder, Dekan onaylar

Yüksekokullarda; Yüksekokul Sekreteri arz eder, Müdür onaylar

Enstitülerde; Enstitü Sekreteri arz eder, Müdür onaylar

Genel Sekreterlige bagli;

Koordinatörlüklerde; Koordinatör, Daire Baskanliklarinda Daire Baskani, Sube Müdürlüklerinde Sube Müdürü arz eder ve Genel Sekreter onaylar.

BÖLÜM 5: Onaylanan formun ilgili birime gönderilmesi

a)Formda yer alan 1’inci …………..bölümüne, birimin adi yazilacaktir.

b)Formda yer alan 2’inci …………..bölümüne, izne ayrilmasi uygun görülen personelin bagli oldugu alt birim yazilacaktir. Örnek : ……BÖLÜM BASKANLIGINA, ………… ANABILIM DALI BASKANLIGINA, ……..KOORDINATÖRLÜGÜNE, ÖGRENCI ISLERI DAIRE BASKANLIGINA vb.

 1. c) “………1………………’iz , ……………..2………..’den ………3…….’in, …./.4…/…… tarihinden itibaren …….(….4…………….) gün süre ile izinli sayilmasi ve ………5………..’nin …..6…………. görevine vekalet etmesi uygun görülmüstür.”

 

Satirinda yer alan; 1’inci ……kisma ilgili birime göre “Baskanliginiz, Koordinatörlügünüz, Müdürlügünüz vb.”, 2’inci …….kisma görevi ile ilgili olarak “ögretim elemanlarindan, personellerinden vb.”, 3’üncü … kisma izne ayrilan personelin adi ve soyadi; 4’üncü … kisma izin baslangiç tarihi ve izin süresi yazi ve rakamla; 5’inci ….. kisma varsa vekalet yetkisi verilen personelin unvani, adi ve soyadi, 6’inci ….. kisma ise vekalet edilen unvan, yazilacaktir.

Form ilgili Dekan/Müdür/Genel Sekreter tarafindan imza altina alinacak ve birim evrak sevisince kayit edildikten sonra ilgili alt birime gönderilecektir.

Bu bölümde yer alan “KONU :” bölümüne form içeriginin konusu yazilacak, “SAYI :” ve“TARIH :” bölümleri evrak servisince doldurulacaktir.

 1. B) Form ile Ilgili Diger Konular :

1- Bu form iki nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshasi ilgili birimce saklanir. 2. nüshasi ilgilinin izin dönüsünden sonra gerekli kisimlari doldurulup, izne ayrilan personelin özlük dosyasinda saklanmak üzere özlük haklarinin tutuldugu birime gönderilir.

2- Iznini il sinirlari disinda geçirecek olanlar içinde bir nüsha düzenlenir ve ilgiliye verilir.

3- Akademik ve idari personelin izne ayrilacagi tarihten en az 1 hafta önce biriminden izin talebinde bulunmasi gerekir.

4- Farkli tarihleri kapsayan her izin dönemi için ayri ayri izin formu kullanilmasi gerekir.

5- Formdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmasi zorunludur.

6- Form kullanilirken formda yer alan “Bölüm numaralari satiri” silinmelidir

7- Izinlerini yurt disinda geçirmek isteyenler için form doldurulur ve Rektörlük Oluru alinmak üzere Personel Daire Baskanligi’na önceden gönderilir.

8- Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreteri izin formlari onaylandiktan sonra, vekalet onayi alinmak üzere Rektörlük Personel Daire Baskanligi’na önceden gönderilir.

9- Birimler, formda yer alan kendi birimleri ile ilgisi olmayan ibareleri kaldirarak kendi birimlerine uygun sekilde formu hazirlayabilir. Örnek: X Fakültesi formda 1’inci bölümde yer alan “……” kismini X FAKÜLTESI DEKANLIGI, 2’inci bölümde yer alan “………MAKAMINA” kismini “DEKANLIK MAKAMINA” seklinde düzenleyebilir.

 


Son Güncelleme : 26 Ocak Perşembe 2017
50