Akdeniz Üniversitesi

ÖNEMLİ DUYURU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ 

2014/AÜGYS – 2014/BÜGYS SORU KİTAPÇIKLARI

1-2014/AÜGYS: GRUP 1 A

2-2014/AÜGYS: GRUP 1 B

3-2014/AÜGYS: GRUP 2 A

4-2014/AÜGYS: GRUP 2 B

5-2014/BÜGYS: GRUP 1 A

6-2014/BÜGYS: GRUP 1 B

7-2014/BÜGYS: GRUP 2 A

8-2014/BÜGYS: GRUP 2 B

 

NOT 1:   32670574-774.05- 16096    sayılı ve  25/09/2014 tarihli Görevde Yükselme Sınav Kurulu Kararı gereğince “Türkçe Dilbilgisi Kuralları Soruları bölümünde yer alan “Türkçemiz aşağıda yer alan dillerden hangisiyle aynı dil ailesine aittir?” sorusu, sorunun yanıtı hakkında birbiriyle çatışan farklı görüşler bulunduğundan ve iki ayrı seçenek de (Macarca ve Korece) doğru kabul edilebileceğinden iptal edilmiştir.

Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığının 13/06/2014 tarihli, 32670574-774.05-9976 - 11823 sayılı “Görevde Yükselme Sınavı İlanı” konulu yazısında, D bölümünün 6. maddesinde bulunan “Yapılan sınavlarda hatalı soru sorulduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.” ibaresi gereğince, 2014/AÜGYS ve 2014/BÜGYS sonuçları 79 (yetmiş dokuz) soru üzerinden değerlendirilmiştir.

NOT 2: Görevde Yükselme Sınavına katılan her aday cevap kağıdına e-mail yolu ile ulaşabilecektir. Bunun için adayların hizmeticiegitim@akdeniz.edu.tr e-posta adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-mail atması yeterli olacaktır.

 “T.C. Kimlik Numaranız, Ad ve Soyadınız, Doğum Tarihiniz, Baba Adınız, Sicil Numaranız ve cevap kağıdınızı görme talebinizi içeren kısa bir yazı”

NOT 3: Görevde Yükselme Sınavına katılan adaylar, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince  sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde (2 Ekim 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar) sınav kuruluna itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanacaktır.
Sayfa Özeti: Personel Daire Başkanlığı

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Anahtar Kelimeler:

  • Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
  • Akdeniz Üniersitesi
  • Yeşil Pasaport Formu
  • Personel Daire Başkanlığı

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.