Akdeniz Üniversitesi

12 Ocak 2016 tarihinde Sözcü Gazetesinde ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan sözleşmeli personel (4/B) alımı ilanına müracaat eden ve atanmaya hak kazanan Hemşire adaylarının Üniversitemiz Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine 09 Şubat 2016 tarihine kadar aşağıdaki ek istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Belgelerin teslimine müteakip adayların atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenler haklarını kaybedecek olup, puan sırası ile yedek adaylar yerleştirilecektir. Yedek adaylara istenecek belgeler konusunda ayrıca tebligat yapılacaktır.

Ek Talep Edilen Belgeler;

1- Adli sicil kaydı belgesi

2- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversitemiz Hastanesinden alınacaktır.)

3- Çalışıyorsa, çalıştığı yerden ilişik kesme belgesi ve ayrılış gerekçesi

4- 01.01.2016 tarihinden sonra çalışmış ise vergi matrahı

Not      : İlanımızda yer alan “ek istenen belgeler” ile ilgili aşağıda açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

1-      Sağlık Kurulu Raporunun Üniversitemiz Hastanesinden alınacağına ilişkin açıklama, hemşirelerin Üniversitemiz Hastanesinde görev yapacak olmaları nedeniyledir.

2-      Çalışıyorsa, çalıştığı yerden ilişik kesme belgesi ve ayrılış gerekçesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin 4. Paragrafında bahsedilen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” İbaresi nedeniyledir.

3-      Adaylar istenen belgeleri tamamlayarak 09.02.2016 tarihine kadar teslim etmelidir.

4-      Çalıştıkları kurumlardan ilişiklerini bu tarihe kadar (09.02.2016 tarihine kadar) kesemeyecek olanlar bu durumlarını bir dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE) ALIM SONUÇLARI

Başvuru Dilekçesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.08.2015

Üniversitemiz personelinin  maaş bordrolarının yer aldığı "e-Bordro" linkinin (http://bordro.muhasebat.gov.tr/Bordro/gen/login.htm) 01/09/2015 tarihinden itibaren E-Devlet Uygulamasına yönlendirileceği ve söz konusu tarihten itibaren maaş bordrolarının sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınabileceği Maliye Bakanlığınca bildirilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/B ve 4/C li Personel ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi Daimi İşçilerin Maaş Bordroları

Üniversitemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/B ve 4/C li Personel ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi Daimi İşçilerin Maaş Bordroları Temmuz-2015 maaş döneminden itibaren

http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular.i59.memurlarin-2012-ve-onceki-maas-bodrosu-ile-personelimiz-4b-4

adresinden tanımlanan adımlar uygulanarak alınabilecektir.

Sayfa Özeti: Personel Daire Başkanlığı

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Anahtar Kelimeler:

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.