Akdeniz Üniversitesi

12.10.2016

Avukatlık Alımı Mülakat Sınavı sonuçları DUYURULAR bölümünde yayınlanmıştır.

Duyuruya gitmek için tıklayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2016

Avukatlık Alımı Başvuru Değerlendirme sonuçları DUYURULAR bölümünde yayınlanmıştır.

Duyuruya gitmek için tıklayınız.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2016

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

İlan Metni

Başvuru Formu

Başvuru Dilekçe Örneği


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.08.2015

Üniversitemiz personelinin  maaş bordrolarının yer aldığı "e-Bordro" linkinin (http://bordro.muhasebat.gov.tr/Bordro/gen/login.htm) 01/09/2015 tarihinden itibaren E-Devlet Uygulamasına yönlendirileceği ve söz konusu tarihten itibaren maaş bordrolarının sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınabileceği Maliye Bakanlığınca bildirilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/B ve 4/C li Personel ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi Daimi İşçilerin Maaş Bordroları

Üniversitemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/B ve 4/C li Personel ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi Daimi İşçilerin Maaş Bordroları Temmuz-2015 maaş döneminden itibaren

http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular.i59.memurlarin-2012-ve-onceki-maas-bodrosu-ile-personelimiz-4b-4

adresinden tanımlanan adımlar uygulanarak alınabilecektir.

Sayfa Özeti: Personel Daire Başkanlığı

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Anahtar Kelimeler:

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.