Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


SÜREKLİ İŞÇİ/GEÇİCİ İŞCİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SINAV KURULU KARARI
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında sürekli işçi/geçici işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin sınav uygulaması “Sözlü Sınav” olarak belirlenmiş olup, sözlü sınava katılacak kişilere ait liste Ek’te yayımlanmıştır.

Sözlü Sınav 5-22 Mart 2018 tarihleri arasında 9.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır. Hastane personelinin sınav yeri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi diğer personelimizin sınav yeri ise Enstitüler Binası Giriş Katı olarak belirlenmiştir.
Not: Personel gün ve saat bilgilerini görev yaptığı biriminden öğrenecektir.
EK:SÖZLÜ SINAVA KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

0