Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLENLERİN LİSTESİ YAYIMLANMIŞTIR.
01/04/2018 tarihli ve E.41571 sayılı Rektörlük Oluru ile Ek'li listede isimleri bulunan işçiler 01.04.2018 tarihi itibariyle

Kurumumuzun Sürekli İşçi Kadrosuna toplu olarak geçirilmiştir.

EK: LİSTE
0