Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Mevzuat

Akdeniz Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

 

 

DPB-SGK GÖRÜŞLER

**657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde düzenlenen son sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almama koşuluna bağlı olarak bir kademe ilerlemesi verilmesinin geçiş sürecinde nasıl uygulanacağı hakkında Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu 05/11/2013 tarihli ve 20587 sayılı görüş için tıklayınız.

 

**657 Sayılı kanunun 92 nci maddesi uyarınca Devlet memurluğuna atanan uzman erbaşların intibak işlemleri hakkındaki, Devlet Personel Başkanlığından alınan görüş. 27/03/2013

 

**Uzman çavuş olarak görev yapmakta iken istifa ederek Üniversitenizde göreve başlayan…………… ‘in kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine ilişkin olarak mezkur Kanunun 71inci maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hakkında görüş…

 

**Üniversitenizde kimyager ve biyolog kadrosunda görev yapan personelinizin doçentlik sınavında başarılı olduklarından bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-10 uncu maddesinde yer alan hükmün söz konusu personeller hakkında uygulanması hususunda Başkanlığımız görüşü…

 

**Geçici işçi olarak görev yapmakta iken 5620 sayılı Kanun uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personelin 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince memur kadrolarına geçirildiğini belirterek, memur kadrolarına geçirilen söz konusu personelin geçici işçi olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş…

 

**SGK FİİLİ HİZMET SÜRESİ HAKKINDA GÖRÜŞÜ

 

**Başka bir kurumda 1 inci dereceden mühendis kadrosunda görev yapan bir kişinin, ………..de münhal bulunan 5 inci dereli mühendis kadrosuna atanmak istediğinden bahisle, 657 sayılı Kanunun 74 üncü ve 76 ncı maddeleri çerçevesinde ilgilinin atamasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş…


Son Güncelleme : 26 Ocak Perşembe 2017
55