Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


İdari Personel Şube Müdürlüğü
Yapılan Bazı İşlemler

*İdari Personel Hizmet Belgelerinin hazırlanması

* İdari personelin izin işlemleri.(Yıllık, Mazeret, Ücretsiz izinler).

* Yurt içi geçici görevle görevlendirme işlemleri.

* İdari personelin SSK, Bag-Kur ve Emekli Sandığı ile ilgili yazışmalar.

* Açıktan atama izni ve atama işlemleri.

* KPSS. sonuçlarına göre atama işlemleri.

* Naklen gelen ve giden idari personele ait yazışmalar.

* İdari personelin Öğrenim, sigortalı hizmet değerlendirmeleri ve terfiler.

* İdari kadro listelerinin hazırlanması.

* İdari personelle ilgili yazışmalar.

* İdari personelin Emeklilik işlemleri.

* İstatistiki bilgilerin kayıtlarının tutulması ve güncelleştirilmesi

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94.Maddesi uyarınca Müstafi-istifa işlemleri,

* İdari personelin emekli sicil numaralarının takibi,

* 657 SDMK’nun 64. ve 68. maddeleri gereğince Olumlu sicil uygulamaları.

 

PERSONELİMİZ

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Ümmet YEŞİL 0242 310 6645 ummetyesil@akdeniz.edu.tr
Şef Gökhan SÖNMEZ 0 242 310 1543 gokhansonmez@akdeniz.edu.tr

657 S.K. 4/A MEMUR

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Yasemin İNCE 0 242 310 1557 yaseminince@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Serhan KARALOĞLU 0 242 227 44 00
Dahili: 2826
serhankaral@akdeniz.edu.tr
Memur Durmuş DURMAZ 0 242 310 2802 durmusdurmaz@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Şirin Cennet SÜSLÜ 0 242 310 2119 ssuslu@akdeniz.edu.tr

657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Dilek ÖZKAN AFYONCU 0 242 310 1564 dozkan@akdeniz.edu.tr

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Raşit YILDIZ 0 242 310 6647 rasityildiz@akdeniz.edu.tr

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail Görevi
Şube Müdürü Ümmet YEŞİL 0242 310 6645 ummetyesil@akdeniz.edu.tr Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu
Memur Durmuş DURMAZ 0 242 310 2802 durmusdurmaz@akdeniz.edu.tr Kalite Yönetim Sistemi Sorumlu Yardımcısı

Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
41