Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


İdari Personel Şube Müdürlüğü

PERSONELİMİZ

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Ümmet YEŞİL 0242 310 6645 ummetyesil@akdeniz.edu.tr
Şef Gökhan SÖNMEZ 0 242 310 1543 gokhansonmez@akdeniz.edu.tr

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Yasemin İNCE 0 242 310 1557 yaseminince@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Serhan KARALOĞLU 0 242 227 44 00
Dahili: 2826
serhankaral@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Şirin Cennet SÜSLÜ 0 242 310 2119 ssuslu@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Durmuş DURMAZ 0 242 310 2802 durmusdurmaz@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Dilek ÖZKAN AFYONCU 0 242 310 1564 dozkan@akdeniz.edu.tr


İDARİ PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL GÖREVLER

KADRO İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Tenkis-Tahsis,
 • Üç Aylık Kadro Bildirimi,
 • İptal-İhdas

 

ATAMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Açıktan (KPSS, Yeniden, 2828 s. K., 3713 s. K.)
 • Naklen
 • Mahkeme Kararı ile

 

GÖREVLENDİRME İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Uzun süreli kurum dışı görevlendirmeler (657 s. K. Ek 8. md.)
 • Kısa süreli kurum dışı görevlendirmeler (6245 s.K.)
 • Kısa/uzun süreli kurum içi görevlendirmeler (2547 s. K. 13/b-4 md.)
 • Yurtdışı görevlendirmeler

 

KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Kadro Unvanı Değişiklikleri
 • Kadro Yeri Değişiklikleri
 • Kadro Yeri ve Kadro Unvanı Değişiklikleri
 • Birim, Sınıf ve Unvan Değişikliği
 • Kadro Derece Değişikliği

 

AYRILIŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Emeklilik
 • Naklen
 • İstifa
 • Çekilmiş Sayılma (Müstafi)
 • Görevden Çıkarılma

 

İNTİBAK/DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Askerlik
 • Adaylık
 • Öğrenim (Lise/Önlisans/Lisans)
 • Yüksek Lisans
 • Doktora

 

AYLIKSIZ İZİN AYRILIŞ/DÖNÜŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Doğum
 • 5 Yıllık Hizmet Süresini Doldurma
 • Eğitim
 • Askerlik

 

HİZMETİÇİ EĞİTİM İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Resen Düzenlenen Kurumiçi Eğitimler
 • Taleplere İstinaden Düzenlenen Kurumiçi Eğitimler
 • Oryantasyon Eğitimi ve Sınavı Çalışmaları
 • Görevde Yükselme SınavıYapılması
 • Unvan Değişikliği SınavıYapılması
 • Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi/Sınavı
 • Taleplere İstinaden Düzenlenen Kurumdışı Eğitim ve Sınavlar

 

BÜTÇE VE MALİ İŞLERLE İLGİLİ GÖREVLER

 1. HER YILIN HAZİRAN AYI BAŞINDA BAŞKANLIĞIMIZA AİT BÜTÇE TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI
 2. YENİ HARCAMA YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ MYS İLE İLGİLİ İŞLEMLER.
 3. BAŞKANLIĞIMIZ BÜTÇESİNDEN SATIN ALINMASI GEREKEN TÜM SATIN ALMA İŞLERİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 22. MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE GÖRE YAPMAK.
 4. ÜNİVERSİTEMİZİN ÖĞRETİM ELEMANI İHTİYACINI GİDERMEK ADINA ÇIKMIŞ OLDUĞU RESMİ İLAN BEDELLERİNİ ÖDEMEK.
 5. BAŞKANLIK PERSONELİNİN GÖREVLENDİRMELERİNE İLİŞKİN YURTİÇİ GEÇİÇİ-SÜREKLİ GÖREV YOLLUK-YEVMİYE ÖDEME İŞLEMLERİ

DİĞER GÖREVLER

 1. SGK HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) VERİ GİRİŞİ VE TAKİBİ
 2. NETİKET WEB OTOMASYON SİSTEMİ VERİ GİRİŞİ VE TAKİBİ, YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ, NETİKET’İN ÜNİVERSİTEMİZ GEREKSİNİMLERİNE UYGUN HALE GELECEK ŞEKİLDE GÜNCELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
 3. SGK 3. KULLANICI DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
 4. BAŞKANLIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ, DOKÜMAN LİSTESİ’NİN SÜREKLİ OLARAK GÜNCEL TUTULMASI, İÇ VE DIŞ DENETİMLERE HAZIRLANMA VE DENETİMLERİN SORUNSUZ GEÇMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
 5. BAŞKANLIK FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI
 6. ÜNİVERSİTE STRATEJİK PLANINDA YER ALAN HEDEFLERİN TAKİBİ VE RAPORLANMASI
 7. BAŞKANLIK GÖREVLENDİRMELERİ İÇİN YOLLUK-YEVMİYE ÖDEME İŞLEMLERİ
 8. 657 s.K. 4/B MADDESİ GEREĞİNCE GÖREV YAPAN PERSONELİN ÖZLÜK İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAKİBİ
 9. BAŞKANLIĞIMIZIN WEB ADRESİNİ DÜZENLEME VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİNİ YAPMAK.
 10. ÜNİVERSİTEMİZDE İKİNCİ ÖĞRETİM YAPILAN BİRİMLERİMİZE İLİŞKİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ LİSTESİNİN HAZIRLANMASI VE ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNA SUNULMASI
 11. SAĞLIK PERSONELİ TAKİP SİSTEMİ (SPTS) PROGRAMI İŞLEMLERİ
 12. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2018-2022 STRATEJİK PLANINDA BAŞKANLIĞIMIZA AİT HEDEFLERE İLİŞKİN PERFORMANS PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOLARININ DÜZENLENMESİ


Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
50