Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Formlar

02.04.2018 tarihinde itibaren Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Bu Pasaportlara ilişkin ibraz edilmesi gereken talep formlarına aşağıdaki linklerde ulaşabilirsiniz…

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

Not: Yeni talep formlarımızda “Fotoğraf Alanı” bulunmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için:

Sürekli İşçi (Büro Personeli) Döndü SARIÇAM 0 242 310 1549 dsaricam@akdeniz.edu.tr

***********************************************************************************************************
YENİ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

***********************************************************************************************************
Profesör Kadrosu İçin Başvuru Formu
Doçent Kadrosu İçin Başvuru Formu
Dr.Öğr.Üyesi Kadrosu İçin Başvuru Formu
***********************************************************************************************************

Doçentlik Sınavı Sözlü Sınav/Eser İnceleme Aşaması Jüri Raporu Zarf Tutanağı

Yıllık İzin Formu(Dekan, Yo.Müd., Enst.Müd.)

Yıllık İzin Formu

Sağlık Raporlarının İzne Dönüştürlmesi Formu

İlişik Kesme Belgesi

Yurtiçinde Görev. Kamu Pers. Mah. Yük. Senedi Ve Mut. İmzalı Müt. Kef. Senedi

Yurtdışına Gönd. Kamu Pers. Mahsus Yük. Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

Yurtiçi Yab.Dil Eğit. Gönd. Kamu Pers. Mahsus Yük. Senedi Ve Muteb. İmzalı Mütes. Kef. Senedi

Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu(A-B)

Mal Bildirim Beyannamesi

Personel Kimlik Kartı İstem Formu

Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

Aday Memur Yemin Belgesi

Görev Süresi Uzatılacak (Yeniden Atanacak)Akademik Personel İçin Kişisel Faaliyet Raporu

Taşınır İstek Belgesi

Emekliye Ayrılma Talebi Dilekçe Örneği

Emeklilikte Banka Tercih Dilekçe Örneği

Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi

Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi

Personel Daire Başkanlığı_Standart Dosya Çalışması

Atama Başvuruları İçin Ek Bilgi Formu (Dilekçe Değildir. Başvurularda Dilekçeye Ek Bilgi Amaçlı Formdur)

Aile Yardım Bildirimi Formu 

Aile Durumu Bildirimi Formu


YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN GEREKLİ FORMLAR


Son Güncelleme : 26 Ocak Perşembe 2017
41