Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Atamalar İçin Gerekli Belgeler (İdari Personel)

İlk Defa Atanacaklar İçin Talep Edilen Belgeler

İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe  (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Diploma Fotokopisi (Aslı Yanında Olmak Kaydıyla)

4- Özgeçmiş

5- Atama Başvuru Formu (Form İçin Tıklayınız)

6-
Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

7- Sağlık Kurulu Raporu

8- 4 Adet Fotoğraf

9- Mal Bildirim Beyannamesi (Form İçin Tıklayınız)

10- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

11- KPSS Sonuç Belgesi (KPSS sonuçlarına göre yapılan atamalar için…)

12- Önlisans ve/veya Lisans mezunu olarak yerleştirilen adaylardan; Lise öğrenimi 3 yıldan fazla olanların Lise Diploma Fotokopisi (Asli Yanında Olmak Kaydıyla) veya Liseyi 3 yıldan fazla süreli okuduğuna dair belge…

13- Diğer Belgeler (Bilgisayar Sertifikası vb.)

 

0