Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Ziraat Fakültesi Doçentlik Sınavı Sözlü Sınav İlanı

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından 2016 Nisan Döneminde Eser İnceleme Aşamasından Doçentlik Sınavına başvuran ve başarılı olan adayların sözlü sınavının yapılacağı yer,gün ve saat 20/09/2017 gün ve E-117173 sayılı yazı ile Rektörlüğümüze bildirilmiştir.

0