Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Sicil Disiplin Şube Müdürlüğü
Yapılan Bazı işlemler;

* Akademik ve idari personel sicil kayıtlarının tutulması.
 * Adli Mercilerle yapılan yazışmalar.
 * Sicil Raporlarının takip edilmesi,
 * Disiplin ve ceza soruşturması takibi,
 * Kılık Kıyafet Disiplin ve Ceza Soruşturmaları takibi,
 * Disiplin ve Ceza Soruşturmaları takibi,
 * 3628 sayılı Kanun gereğince Mal Bildirimi takibi,
 * YÖK ve Devlet Personel Başkanlığı’na disiplin ve ceza işlemlerinin bildirilmesi
 * Tüm birimlerin sicil işlemlerinin bilgisayar ortamına girilmesi ve karta işlenerek takip edilmesi.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Yer Alan Disiplin Hükümleri
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda Yer Alan Disiplin Hükümleri

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Abdurrahman ERDOĞAN 0242 227 4400

Dahili: 2848

abdurrahmanerdogan@akdeniz.edu.tr
Şef Hakan KILIÇ 0 242 310 1552 hakankilic@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Burcu ÖZEN 0 242 310 2016 burcuozen@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni G. Ebru KELER 0 242 310 1554 ebrukeler@akdeniz.edu.tr

Kalite Kontrol Temsilcisi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Abdurrahman ERDOĞAN 0242 227 4400
Dahili: 2848
abdurrahmanerdogan@akdeniz.edu.tr

Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
41