Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Sicil ve Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü
Yapılan Bazı işlemler;

* Akademik ve idari personelin disiplin ve cezai soruşturmalarının takibi,
* Adli Mercilerle yapılan yazışmalar.
* YÖK ve Devlet Personel Başkanlığı’na disiplin ve ceza işlemlerinin bildirilmesi
* Birim tarafından yapılan işlemler hakkında Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan
 başvurular ile ilgili yazışmalar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Yönetici ve Öğretim Elemanları ve Memurları 
Disiplin Yönetmeliği, Anayasa Mahkemesinin 14 Ocak 2015 tarihli ve 2015/6 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Bu sebeple, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ve memurlar hakkında başlatılacak disiplin soruşturmalarında 
uygulanacak usul ve esaslar artık 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesine göre yapılacaktır.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Yer Alan Disiplin Hükümleri
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda Yer Alan Disiplin Hükümleri

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Abdurrahman ERDOĞAN 0242 227 4400

Dahili: 2848

abdurrahmanerdogan@akdeniz.edu.tr
Şef Hakan KILIÇ 0 242 310 1552 hakankilic@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Burcu ÖZEN 0 242 310 2016 burcuozen@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni G. Ebru KELER 0 242 310 1554 ebrukeler@akdeniz.edu.tr

Kalite Kontrol Temsilcisi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şef
Hakan KILIÇ
0242 227 4400
Dahili: 1552
hakankilic@akdeniz.edu.tr

Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
51