Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Sağlık Raporlarının İzne Dönüştürülmesi Formu

Sağlık Raporlarının İzne Dönüştürülmesi Formu için tıklayınız.

SAGLIK RAPORU FORMU DOLDURMA ESASLARI

A)Formun Doldurulması ve Onaylanması :

1- Formda yer alan …………………..(1) bölümüne, birimin adı yazılacaktır.

Örnek : ………DAİRE BAŞKANLIĞI, ….. FAKÜLTESİ DEKANLIĞI,

…….. YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ, ……… ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, vb.

2- Formda yer alan …………………..(2) bölümüne, izne ayrılacak personelin dilekçesini verdiği birim yazılacaktır.

ÖRNEK : ……….. DAİRE BAŞKANLIĞINA, …….. FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, ………. YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE, ….. ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE, vb.

3- Formda yer alan;

 1. a) Adı ve Soyadı: Sağlık Raporu kullanan personelin adı ve soyadı
 2. b) Unvanı: Sağlık Raporu kullanan personelin unvanı
 3. c) Sicil No: Sağlık Raporu kullanan personelin sicil nosu
 4. d) Raporu Tanzim Eden Kuruluş :Sevk kağıdında yer alan sağlık kurumu
 5. e) Rapor Tarih ve Numarası :Sevk kağıdında yer alan tarih ve no
 6. f) Rapor Süresi: Doktorun uygun gördüğü süre (Tek tabip 10 güne kadar sağlık raporu verebilir. On günü geçen sağlık raporları için heyet raporu istenir.)
 1. g) Hastanede Yattığı Tedavi Süresi: Sevk kağıdında yer alan yatış tarihi
 2. h) Varsa Önceki Rapor Süresi: İlgilinin o yıl içerisinde varsa daha önceki sağlık raporları süresi.
 1. i) Toplam Rapor Süresi (*) : O yıl içerisindeki her rapor süresi (Heyet Raporları hariç) toplanır. Tek veya toplamda her 7 (Yedi) günü geçen raporların birer örneği ve her rapor için alınan bu formlardan birer örnek ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığı Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne bildirilir. Kişi yılda toplam 40 (kırk) günden fazla tek tabip sağlık raporu alamaz.
 1. j) İzin Adresi (**) : İlgili sağlık raporu iznini il dışında geçirmek isterse, bu bölüm mutlaka doldurulur.

4- Formda yer alan …………………..(3) bölümü,

Sağlık raporu izni kullanacak personelin görevi itibariyle raporlu bulunduğu süre içerisinde bu göreve vekalet gerekecek ise; Vekalet edecek personelin Adı Soyadı, Unvanı ve Birimi yazılır.

Vekalet edecek personel farklı bir birimden ise, ilgili birime de formun bir nüshası gönderilir.

5- Formda yer alan …………………..(4) bölümüne, ilgili birimdeki birim amirinin adı soyadı, unvanı yazılır ve imzalanır.

6- Formda yer alan …………………..(5) bölümüne, ilgili birimdeki üst amirin adı soyadı, unvanı yazılır ve tarih belirtilerek form onaylanır.

Örnek: GENEL SEKRETER, FAKÜLTE DEKANI, YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

7- Formda yer alan …………………..(6) bölümüne, adı geçenin görev birimi yazılacaktır.

8- Formda yer alan …………………..(7) bölümüne, ilgili birimdeki üst amirin adı soyadı, unvanı yazılır onaylanan form birim evrak sevisince kayıt edildikten sonra ilgili alt birime gönderilecektir. Örnek: GENEL SEKRETER, FAKÜLTE DEKANI, YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

9- Bu bölümde yer alan “KONU :” bölümüne form içeriğinin konusu yazılacak, “SAYI:” ve “TARİH:” bölümleri evrak servisince doldurulacaktır.

 1. B) Form ile İlgili Diğer Konular:

1- Bu form iki nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası ilgili birimce saklanır. 2. nüshası ilgili personelin özlük dosyasında saklanmak üzere özlük haklarının tutulduğu birime gönderilir. Ancak tek veya toplamda her 7 (Yedi) günü geçen raporların birer örneği ve her rapor için alınan bu formlardan birer önek ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığı Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne de gönderilir.

2- Farklı tarihleri kapsayan her sağlık raporu için ayrı ayrı form kullanılması gerekir.

3- Formdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.

4- Form kullanılırken formda yer alan “(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)” açıklama numaraları silinmelidir.

5- Sağlık raporu kullanacak kişinin onayı Rektörlük üst birimince alınacaksa; …………………..(4) bölümüne Birimin Üst Amiri (GENEL SEKRETER, FAKÜLTE DEKANI, YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ), …………………..(5) bölümüne de Rektörlükteki İlgili Üst Amir (REKTÖR, REKTÖR YARDIMCISI) yazılacaktır.

6- Birimin Tahakkuk Memurluğunu yürüten personel, sağlık raporu iznine ayrılacaksa, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir.


Son Güncelleme : 26 Ocak Perşembe 2017
50