Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Kadro İşlemleri Şube Müdürlüğü

Yapılan Bazı İşlemler

* Kadro İptal Ve İhdas İşlemleri.
* Kadroların Aktarılması.
* Kadroların İzin İşlemleri (Yök Ve Maliye Bakanlıgından).
* Kadro İlan İşlemleri.
* Sınavların Yapılması.
* Sınav Jüri Yazışmaları.
* Doçentlik Başvuruları Ve Yayınların Jüri Üyelerine Ulaştırılması.
* Faaliyet Raporlarının Hazırlanması.
* Kadro Pozisyonlarının Takibi Ve Uygulanması

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayınız.

Ön Değerlendirme Form Örnekleri
Form 1 ( Meslek Yüksekokulları için )
Form 2 ( Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Rektörlük için )
Form 3 ( Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Programlar için )

Sınav Sonuçları Form Örnekleri
Form 1 ( Meslek Yüksekokulları için )
Form 2 ( Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Rektörlük için )
Form 3 ( Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Programlar için )

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şef Mucize AKBULUT 0242 310 1542 mucizec@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Halil İZ 0242 310 1548 haliliz@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Serpil ÖZGÜRLER 0 242 310 1520 serpiltoy@akdeniz.edu.tr
Memur Hazan BÜYÜKKÖK 0 242 310 1556  hazanb@akdeniz.edu.tr

Kalite Kontrol Temsilcisi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Halil İZ 0242 310 1548 haliliz@akdeniz.edu.tr

Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
36