Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AVUKAT ALIM İLANI
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 
25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları 
İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği 
hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

İlan Metni 
Başvuru Formu 
Başvuru Dilekçe Örneği

Ayrıntılı bilgi için:
Bilgisayar İşletmeni Serhan KARALOĞLU 0 242 227 44 00
Dahili: 2826

							
													
												
						
				
0