Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AVUKAT ALIMI MÜLAKAT SONUCU
02/04/2018 tarih ve 30379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 
18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve 
Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosu için 
09/05/2018 tarihinde saat 10.00’da Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilen mülakat sınavı sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Adı Soyadı
Puan
Sonuç
Özcan ÇEKİÇ
85
Başarılı (Asil)
Zahide SEVİNÇ
71
Başarılı (Yedek)
Gülüzar ŞEREMET
68
Başarısız
Mehmet Ali KARABUDAK
-
Sınava Girmedi
Bilgecan YILDIRIM
-
Sınava Girmedi

							
													
												
						
				
0