Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Akademik Görevlendirme Ve Evrak Kayıt Şube Müdürlüğü

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Mustafa FIRAT 0 242 310 1672  mfirat@akdeniz.edu.tr
Şef Alev DİŞEY 0 242 310 1551 alevdisey@akdeniz.edu.tr
Şef Ayşe ATMACA BAYSAN 0 242 227 4400
Dahili: 2813
ayseatmacabaysan@akdeniz.edu.tr
Tekniker Sündüz ÇAKMANUS 0 242 310 1513 scakmanus@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Sultan NAZLI 0 242 227 4400
Dahili: 2804
sultannazli@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Gül ODABAŞ
Büro Personeli Fatih PARLAKAY 0 242 227 4400
Dahili: 2842
fparlakay@akdeniz.edu.tr

Görevi Adı  Soyadı  Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Volkan ARICAN 0 242 310 6646 volkanarican@akdeniz.edu.tr
Memur Ayhan KÜÇÜKŞAHİN 0 242 227 4400
Dahili: 2841
akucuksahin@akdeniz.edu.tr
Sürekli İşçi Döndü SARIÇAM 0 242 310 6689 dsaricam@akdeniz.edu.tr
İşçi İsa ERŞİL 0 242 310 1558 isaersil@akdeniz.edu.tr
Sürekli İşçi Şerife COŞKUN

 

AKADEMİK GÖREVLENDİRME VE EVRAK KAYIT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREV LİSTESİ

AKADEMİK GÖREVLENDİRME İLE İLGİLİ İŞLEMLER

-Yurtiçi Görevlendirmeler (2547 S.K;39. Md.,38.Md.,36.Md.58.Md.)

-Yurtdışı Görevlendirmeler (2547 S.K.39.Md.)

-Kısa Süreli Görevlendirmeler (2547 S.K.39.Md.)

-Uzun Süreli Görevlendirmeler (2547 S.K.39.Md.)

-Kurumiçi Görevlendirmeler (2547 S.K.13/b-4 Md.)

-Kurumdışı Görevlendirmeler (4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili görevlendirmeler)

 

AKADEMİK İZİN İŞLEMLERİ

-Yurtdışı İzin

-Yurtiçi İzin

-Sağlık İzni

-Refakat İzni

-Şua İzni

-Babalık İzni

-Evlilik İzni

-Mazeret İzni

-Vefat İzni

 

DERS GÖREVLENDİRMELERİ

-2547 S.K. 31. Md.

-2547 S.K. 40/a

-2547 S.K. 40/b

-2547 S.K. 40/d

 

UZMANLIK EĞİTİMİ; Yabancı Uyruklular ile Kadrosu Sağlık Bakanlığında olanlar ile ilgili işlemler.

-Tıpta Uzmanlık (TUS,YTUS)

-Dişte Uzmanlık (DUS,YDUS)

-Sağlık Bakanlığı ile her türlü yazışmalar

 

UZMANLIK TESCİL İŞLEMLERİ

-Ana Dal Uzmanlık Sınavı

-Yan Dal Uzmanlık Sınavı

 

KURUM DIŞINDAN GELEN ÇEŞİTLİ YAZIŞMALARI İLGİLİ BİRİMLERE ÜST YAZI İLE DAĞITIM YAPMAK

 

2547 S.K. 34. MADDESİ İLE YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

-Birimden gelen teklif yazısını Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Gündem Öneri Formu hazırlanarak yazı işlerine yazılır

MESAİ DIŞI ÇALIŞMA İŞ VE İŞLEMLERİ (ÖZEL HASTANE)

1416 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

GÖREV YERİ BELGESİ (İLGİLİ MAKAMA)

-Çalışan Akademik Personel

-Ayrılan Akademik Personel

-Emekli Akademik Personel

DOÇENTLİK İLE İLGİLİ İŞLEMLER

-Jüri Üyeliği Görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalar

-Jüri Raporlarının ÜAK’a iletilmesi

-Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formlarının Yıl Sonunda YÖK-SİS’ten onaylanarak ÜAK’a iletilmesi

 

2547 S.K. 30. MADDESİ İLE YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ OLARAK  ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

2547 S.K. 39. MADDESİ İLE YURTDIŞINA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞREİTM ELEMANLARININ AYLIK OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ

GİDERLERİ REKTÖRLÜK BÜTÇESİNDEN KARŞILANARAK GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİSYENLERİN OLUR VE YÖNETİM KURULU YAZIŞMALARI

ÖYP DEĞERLENDİRME / FAALİYET RAPORLARININ DAĞITIM İŞLEMLERİ

MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI / GÖZLEMCİ HEKİM YAZIŞMALARI

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 

SİGORTALI HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

– SGK ile yazışma

– Hizmet süresi hesaplama

  

GELEN EVRAK TAKİBİ VE EVRAKLARIN BİRİMLERE DAĞITIMI

-Evrakların Genel Evrak Bürosundan Getirilmesi

-Gelen evrakların şube müdürlüklerine ayrılması

-Şube Müdürünün Kontrolünden geçirilmesi

 

ARŞİVLENECEK EVRAKLARIN HAZIRLANIŞI VE ARŞİVE TAKILMASI

-Bürolardan Getirilen arşivlik evrakların ayrıştırılması ve sicil numaralarının verilmesi

-Evrakların özlük dosyalarına takılması

 

PASAPORT FORMU DÜZENLENMESİ VE İMZALANMA AŞAMASI TAKİBİ

-Pasaport formunun düzenlenip imzaya sunulması

-Pasaportun üst makamdaki imzasının takibi

-Pasaportun teslim edilmesi

-Teslim edilen pasaportlara ait listelerin aylık olarak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bildirilmesi

 

TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ, MALZEME TALEBİ VE KONTROLÜ

-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından malzeme istemi yapılması

-Taşınır işlem fişi düzenlenmesi

-Malzeme Taleplerinin Hazırlanması

-Talep edilen malzemenin teslim alınması ve dağıtılması

 

KURUM DIŞINDAN GELEN ÖZLÜK DOSYASI TESLİM ALINMASI VE YAZIŞMA YAPILMASI

-Gelen evraktan özlük dosyasının alınması

-Alınan dosyanın yeni yönetmeliğe göre hazırlanması

-Özlük dosyasının incelenmesi ve teslim alma yazısının yazılması

 

KURUM DIŞINA GİDEN ÖZLÜK DOSYASI GÖNDERİMİ VE YAZIŞMA YAPILMASI

-İlgili bürolardan gidecek dosyanın ayrılış yazısının alınması

-Özlük dosyasının arşivden çıkarılıp eksiklerini tamamlanması

-Özlük dosyasının yazısının yazılması ve paketlenmesi

-Sistemden alınan resmi yazıyla birlikte postalanmak üzere genel evrak birimine bırakılması

 

ÖZLÜK DOSYALARININ AÇILIP YENİ SİSTEMDE HAZIRLANMASI

-Arşivden özlük dosyasının alınması

-Yeni yönetmeliğe uygun şekilde 8 bölüme ayırma işleminin yapılması

-Yıpranan evrakların düzeltilmesi ve dosyanın hazırlanıp tekrar arşive bırakılması

 

PERSONEL KİMLİK KARTLARININ BASIMI VE TESLİM EDİLMESİ  

-Kimlik kartı basım taleplerinin alınması

-Değişiklik yapılması gereken bilgilerin düzenlenmesi

-Kimlik kartının basılması ve sisteme dahil edilmesi

-Kimlik kartlarının zimmete alınarak kişilere teslim edilmesi

 

BÜROLARA ÖZLÜK DOSYASI VERİLMESİ VE BUNLARIN TAKİBİ  

-İlgili bürolardan istenilen özlük dosyalarının teslim edilmesi

-Verilen özlük dosyalarının kayıt edilmesi

-İşlemi biten özlük dosyalarının bürolardan alınarak arşive getirilmesi

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINDAKİ BÜTÜN BİRİMLERE DESTEK VERİLME İŞLEMİ

-Daire Başkanlığına bağlı bütün birimlerin malzeme istekleri ve destek hizmetleri işleminin yerine getirilmesi

 

ESER DOSYALARININ TESLİM ALINMASI VE ARŞİVLENMESİ

-Eser dosyaları ilgili birimden teslim alınır

-Gerekli listeleme yapılır

-Eser dosyası arşivine götürülür

-Gerekli olduğunda alınır ve ilgili büroya verilir.


Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
51