Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Akademik Görevlendirme Ve Yazışma Şube Müdürlüğü

Yapılan Bazı İşlemler;

* Akademik personelin görevlendirmesi;

  • Yurtiçi Görevlendirme

-Kurumiçi Görevlendirme(13/b-4 Kurumiçi Görevlendirme)

-Kurumdışı Görevlendirme

  • Yurtdışı Görevlendirme
  • Teknokent Görevlendirmesi
  • 40/a, 40/b, 40/d Görevlendirme

* 2547  sayılı Kanunun 34. Maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu personel işlemleri.

* Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26. Maddesi uyarınca Akretidasyon, Uzmanlık, Fahri, Yandal, Rotasyon ve Burslu olarak görev yapanlara ait yazışmalar.

  • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı(TUS ve DUS) neticesinde “Yabancı Uyruklu Kontenjanından” alınan Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerinin yazışmaları.
  • Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup; Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları ile ilgili yazışmalar.

* Yurtdışı izin onayları

*Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca doçent adaylarının sınav jürilerinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından görev alan öğretim üyelerine ait görev yazılarının ilgili birimlere gönderilmesi.

*Eser İnceleme Aşamasından başarılı olan doçent adaylarının,Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Doçentlik Sözlü Sınavının yapılacağı yer ile gün ve saati,üniversitemiz internet sayfasında yayımlamak.

*Rektörlüğümüze teslim edilen “Doçentlik Eser İnceleme Jüri Raporları” ile “Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formları” nı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na sunmak ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile Doçentlik Sınavı ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.

* İlgili Makama Yazıları (Emekli-İstifa-Çalışan)

 

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Murat ERDEM 0 242 310 2011 muraterdem@akdeniz.edu.tr
Şef Alev DİŞEY 0 242 310 1551 alevdisey@akdeniz.edu.tr
Şef Ayşe ATMACA BAYSAN 0 242 227 4400
Dahili: 2813
ayseatmacabaysan@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Gülçin AVŞAR 0 242 310 1544 gulcinavsar@akdeniz.edu.tr
Tekniker Sündüz ÇAKMANUS 0 242 310 1513 scakmanus@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Sultan NAZLI 0 242 227 4400
Dahili: 2804
sultannazli@akdeniz.edu.tr
Büro Personeli Fatih PARLAKAY 0 242 227 4400
Dahili: 2842
fparlakay@akdeniz.edu.tr

Kalite Kontrol Temsilcisi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Sultan NAZLI 0 242 227 4400
Dahili: 2804
sultannazli@akdeniz.edu.tr

Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
39