Akademik Görevlendirme Ve Evrak Kayıt Şube Müdürlüğü | Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Akademik Görevlendirme Ve Evrak Kayıt Şube Müdürlüğü

Akademik Görevlendirme Birimi

Yapılan Bazı İşlemler;

* Akademik personelin görevlendirmesi;

  • Yurtiçi Görevlendirme

-Kurumiçi Görevlendirme(13/b-4 Kurumiçi Görevlendirme)

-Kurumdışı Görevlendirme

  • Yurtdışı Görevlendirme
  • Teknokent Görevlendirmesi
  • 40/a, 40/b, 40/d Görevlendirme

* 2547  sayılı Kanunun 34. Maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu personel işlemleri.

* Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26. Maddesi uyarınca Akretidasyon, Uzmanlık, Fahri, Yandal, Rotasyon ve Burslu olarak görev yapanlara ait yazışmalar.

  • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı(TUS ve DUS) neticesinde “Yabancı Uyruklu Kontenjanından” alınan Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerinin yazışmaları.
  • Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup; Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları ile ilgili yazışmalar.

* Yurtdışı izin onayları

*Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca doçent adaylarının sınav jürilerinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından görev alan öğretim üyelerine ait görev yazılarının ilgili birimlere gönderilmesi.

*Eser İnceleme Aşamasından başarılı olan doçent adaylarının,Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Doçentlik Sözlü Sınavının yapılacağı yer ile gün ve saati,üniversitemiz internet sayfasında yayımlamak.

*Rektörlüğümüze teslim edilen “Doçentlik Eser İnceleme Jüri Raporları” ile “Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formları” nı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na sunmak ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile Doçentlik Sınavı ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.

* İlgili Makama Yazıları (Emekli-İstifa-Çalışan)

 

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Mustafa FIRAT 0 242 310 1672
Şef Alev DİŞEY 0 242 310 1551 alevdisey@akdeniz.edu.tr
Şef Ayşe ATMACA BAYSAN 0 242 227 4400
Dahili: 2813
ayseatmacabaysan@akdeniz.edu.tr
Tekniker Sündüz ÇAKMANUS 0 242 310 1513 scakmanus@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Sultan NAZLI 0 242 227 4400
Dahili: 2804
sultannazli@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Gül ODABAŞ
Büro Personeli Fatih PARLAKAY 0 242 227 4400
Dahili: 2842
fparlakay@akdeniz.edu.tr

Kalite Kontrol Temsilcisi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Sultan NAZLI 0 242 227 4400
Dahili: 2804
sultannazli@akdeniz.edu.tr

Evrak Kayıt Birimi

Yapılan Bazı İşlemler;

* Gelen ve giden evrakların kayıtları.
* Akademik ve idari Pasaport islemleri
* Sicil Dosyası teslim alınmasi ve gönderilmesi işlemleri,
* Akademik ve idari personelin özlük dosyalarının tutulması (Arsiv Hizmetleri)

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Ali KULA 0 242 310 1546 mali@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Volkan ARICAN 0 242 310 6646 volkanarican@akdeniz.edu.tr
Memur Ayhan KÜÇÜKŞAHİN 0 242 227 4400
Dahili: 2841
akucuksahin@akdeniz.edu.tr
Memur Şemsi Nur GÖDE 0 242 310 1558
Memur Veli ERTAN
Büro Personeli Döndü SARIÇAM 0 242 310 6689 dsaricam@akdeniz.edu.tr
Büro Personeli İsa ERŞİL 0 242 310 1558 isaersil@akdeniz.edu.tr
Büro Personeli Şerife COŞKUN

Kalite Kontrol Temsilcisi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Ali KULA 0 242 310 1546 mali@akdeniz.edu.tr

Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
41