Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Akademik Atama Şube Müdürlüğü

Personelimiz

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şube Müdürü Yusuf Ziya ŞAHİN 0 242 310 1553 yzsahin@akdeniz.edu.tr
Şef Sibel SEÇKİNER sibelseckiner@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Filiz KARAKOYUNLU fkarakoyunlu@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Aslan Çağlar ÜNVER acunver@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Zeliha SAVCI
Bilgisayar İşletmeni Barış BOZKURT

Kadro Birimi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail
Şef Mucize AKBULUT 0242 310 1542 mucizec@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Halil İZ 0242 310 1548 haliliz@akdeniz.edu.tr
Veri Haz. ve Kont. İşlt. Hazan BÜYÜKKÖK 0 242 310 1556 hazanb@akdeniz.edu.tr
Veri Haz. ve Kont. İşlt Süleyman DEMİR

Kalite Kontrol Temsilcisi

Görevi Adı Soyadı Telefon E-mail

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayınız.

Ön Değerlendirme Form Örnekleri
Form 1 ( Meslek Yüksekokulları için )
Form 2 ( Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Rektörlük için )
Form 3 ( Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Programlar için )

Sınav Sonuçları Form Örnekleri
Form 1 ( Meslek Yüksekokulları için )
Form 2 ( Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Rektörlük için )
Form 3 ( Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Programlar için )


Son Güncelleme : 27 Ocak Cuma 2017
37